Tržní ocenění nemovitosti  Úřední ocenění nemovitosti           Soudní znalec - obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí


Tržní ocenění nemovitosti se používá pro stanovení tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti. Tržní odhad udává reálnou cenu nemovitosti v daném místě, aktuálním čase a stavu. Obvykle se tedy tržní ocenění nemovitosti užívá pro účely úvěrového řízení u bank a hypotečních ústavů, pro účely dědického řízení pro převod nemovitostí nabytých dědictvím, při mimosoudním vyrovnání majetku, pro účely majetkoprávního vypořádání, při soudním vypořádání majetku, včetně zrušení společného jmění manželů pro rozvodové řízení, pro potřeby exekučního řízení, apod.

 

Úřední ocenění nemovitosti se používá pro stanovení hodnoty nemovitosti, podle zákona o oceňování majetku a oceňovací vyhlášky. Obvykle se úřední ocenění nemovitosti užívá pro daňové účely jako např. u daně z převodu nemovitostí (při prodeji nemovitosti i při zřízení věcných břemen), při darování nemovitosti nebo pro výpočet daně z příjmu.

 

Soudní znalec - působím jako soudní znalec - obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí

 

Předmětem oceňování je

  • oceňování bytů a nebytových prostor
  • oceňování rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků
  • oceňování pozemků
  • oceňování rekreačních chat a zahrádkářských chat
  • oceňování trvalých porostů
  • oceňování věcných břemen
  • oceňování garáží 

 

Oblast působnosti: zejména kraj Olomoucký.