Potřebné podklady pro ocenění Vaší nemovitosti 

 

Základní podklady:

  • výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a kopie snímku katastrální mapy – ne starší 3 měsíců. Tyto dokumenty mohu po dohodě zajistit.
  • umožnit prohlídku nemovitosti

 

Další podklady (pokud existují a jsou dohledatelné):

 

  • kolaudační rozhodnutí/souhlas, stavební povolení
  • projektová dokumentace (půdorys, řez, technická zpráva, situace)
  • geometrický plán pro zaměření staveb (pro oceňování staveb, které nejsou zakresleny v katastrální mapě)
  • doklady o nabytí vlastnictví (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební protokol apod.)

 

Rozsah podkladů se však pro různé druhy ocenění liší, a proto doporučuji tento soupis předem konzultovat. S přípravou podkladů Vám ráda poradím, případně pomohu.