Oceňování majetku pro věci nemovité - vázaná živnost

 

Soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí

Absolventka fakulty stavební, VŠB – TU Ostrava

 

Absolventka specializačního studia technického znalectví v oboru oceňování nemovitostí na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně